Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản gia hạn triển khai chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế đến năm 2025

Cục Sở hữu trí tuệ (IP Việt Nam) và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) tiếp tục triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm…

View More Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản gia hạn triển khai chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế đến năm 2025

Bảo vệ thương hiệu: Câu chuyện không chỉ của riêng doanh nghiệp

Tại các địa phương, dù hiện có rất nhiều sản phẩm đặc sản để có thể đưa lên thành thương hiệu đại diện và xuất…

View More Bảo vệ thương hiệu: Câu chuyện không chỉ của riêng doanh nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu, người nộp đơn cần làm gì?

Khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT), nhãn hiệu sẽ trải qua hai giai đoạn,…

View More Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu, người nộp đơn cần làm gì?

Không để mất thương hiệu “hạt điều Bình Phước”

Hội Điều Bình Phước khẳng định những sản phẩm rao bán trên mạng xã hội trong thời gian gần đây không phải là hạt điều…

View More Không để mất thương hiệu “hạt điều Bình Phước”

Từ bài viết của Tổng bí thư – Chủ tịch nước, nghĩ về thương hiệu Việt Nam

Một trong những quyết sách quan trọng được nhiều nước triển khai là tiến hành một chiến lược bài bản để xây dựng và quảng bá về…

View More Từ bài viết của Tổng bí thư – Chủ tịch nước, nghĩ về thương hiệu Việt Nam