Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Doanh nghiệp được tạm nộp thuế của 4 quý không thấp hơn 80% so với quyết toán năm

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của…

View More Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Doanh nghiệp được tạm nộp thuế của 4 quý không thấp hơn 80% so với quyết toán năm

Quy định mới về tiền lương, tổ chức, cán bộ có hiệu lực từ tháng 11/2022

Từ tháng 11/2022, một số chính sách tiền lương, tổ chức, cán bộ sẽ có hiệu lực. 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng…

View More Quy định mới về tiền lương, tổ chức, cán bộ có hiệu lực từ tháng 11/2022

Pham Huu Son Architects dành chiến thắng tại giải thưởng quốc tế Loop Design Awards 2022

Giải thưởng quốc tế “Loop Design Awards 2022” vừa chính thức công bố danh sách các công trình chiến thắng sau một năm thi đua…

View More Pham Huu Son Architects dành chiến thắng tại giải thưởng quốc tế Loop Design Awards 2022

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng – Sức bật của nền kinh tế thời kỳ hậu COVID-19

7,2% là con số tăng trưởng kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Thế giới dự báo trong Báo cáo cập nhật kinh tế khu…

View More Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng – Sức bật của nền kinh tế thời kỳ hậu COVID-19