Nhiều sai phạm trong đấu thầu, mua sắm thiết bị dạy học hơn 7 tỷ đồng tại thị xã An Khê

Thanh tra thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phát hiện nhiều sai phạm trong đấu thấu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học…

View More Nhiều sai phạm trong đấu thầu, mua sắm thiết bị dạy học hơn 7 tỷ đồng tại thị xã An Khê