Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất tại Kiên Giang

Hôm nay (30/10) tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Cục quản lý y, dược cổ truyền – Bộ Y tế, tổ chức Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất.

Với chủ đề: Kế thừa, phát huy, phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam, Hội thảo là cơ hội lớn cho các nhà khoa học, các đồng nghiệp tăng cường hiểu biết, trao đổi và hợp tác để có những đóng góp tích cực trong việc phát huy, phát triển Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo đó, Hội thảo đã nhận được 81 báo cáo tham luận, trong đó có 26 báo cáo kết quả nghiên cứu về lâm sàng, 15 báo cáo kết quả trong nghiên cứu điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc, 12 báo cáo kết quả trong nghiên cứu thực nghiệm, 10 báo cáo kết quả về nghiên cứu bào chế, nghiên cứu về dược liệu và 18 báo cáo về kết quả nghiên cứu về chính sách, khảo sát, nghiên cứu lý luận.

Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất tại Kiên Giang

Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất tại Kiên Giang

Tại Hội thảo, bên cạnh các tham luận, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận tìm giải pháp để đẩy mạnh nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật làm công cụ đo lường, đặc biệt là trong lĩnh vực dược liệu, chuẩn hóa thuật ngữ của y học cổ truyền làm cơ sở đánh giá khi triển khai nghiên cứu ứng dụng trên lâm sàng, giữ được tính đặc thù trong y học cổ truyền, đáp ứng với hội nhập Quốc tế.

Trong đó, chú trọng nghiên cứu ứng dụng phát triển chuỗi sản phẩm chất lượng cao từ dược liệu và bài thuốc phục vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe con người đáp ứng nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu. Đẩy mạnh thiết lập mô hình kết hợp ba nhà: nhà khoa học, nhà nước, nhà doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Đồng thời, chú trọng tất cả các khâu trong nghiên cứu: từ chứng minh tác dụng trên thực nghiệm, trên lâm sàng đến đánh giá an toàn, hiệu quả của sản phẩm nghiên cứu để ứng dụng thực tiễn trên lâm sàng; Tăng cường tính chủ động của các đơn vị trong hệ thống y dược cổ truyền trong hoạt động nghiên cứu khoa học, củng cố nâng cao trình độ và năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học để chuyên môn hóa trong hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực y dược cổ truyền.

Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra một số hoạt động như: Tổ chức trưng bày sản phẩm từ y dược cổ truyền và các hoạt động, nhằm tăng cường giao lưu và gắn kết trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL