Trên 10 ngàn hộ được miễn, giảm tiền nước do ảnh hưởng Covid-19

Trên 10 ngàn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tỉnh Kiên Giang được miễm, giảm tiền nước sinh hoạt do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trong thời gian 3 tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa ký quyết định miễn, giảm giá nước sinh hoạt cho các hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định miễm, giảm tiền nước sinh hoạt cho trên 10 ngàn hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trong thời gian 3 tháng liên tục. Ảnh: Trung Chánh.

Tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định miễm, giảm tiền nước sinh hoạt cho trên 10 ngàn hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trong thời gian 3 tháng liên tục. Ảnh: Trung Chánh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là khách hàng sử dụng nước sinh hoạt thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (KIWACO) cung cấp. Định mức sử dụng được miễn, giảm tối đa là 16 m3/hộ/tháng. Thời gian thực hiện miễn, giảm liên tục trong 3 tháng, áp dụng từ tháng 8 đến tháng 10/2020.

Qua rà soát, tổng số hộ thuộc diện các đối tượng kể trên là khách hàng sử dụng nước sinh hoạt do KIWACO cung cấp trên địa bàn tỉnh là 10.351 hộ. Với định mức miễm giảm trên, ước tính tổng kinh phí miễn, giảm tiền nước sinh hoạt là khoảng 1,35 tỷ đồng/tháng.

Đ.T.CHÁNH

nongnghiep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *