Nhận diện thủ đoạn của tội phạm trong hoạt động đấu giá, đầu thầu và kiến nghị hoàn thiện qui định pháp luật liên quan

Nghiên cứu từ thực tế cho thấy công tác đấu giá, đấu thầu tài sản và các quy định pháp luật có liên quan còn…

View More Nhận diện thủ đoạn của tội phạm trong hoạt động đấu giá, đầu thầu và kiến nghị hoàn thiện qui định pháp luật liên quan

Đấu thầu tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận): Nhà thầu khó vượt “cửa ải” đánh giá kỹ thuật

Khảo sát từ năm 2016 đến nay cho thấy, hàng chục gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc…

View More Đấu thầu tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận): Nhà thầu khó vượt “cửa ải” đánh giá kỹ thuật

Nhiều sai phạm trong đấu thầu, mua sắm thiết bị dạy học hơn 7 tỷ đồng tại thị xã An Khê

Thanh tra thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phát hiện nhiều sai phạm trong đấu thấu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học…

View More Nhiều sai phạm trong đấu thầu, mua sắm thiết bị dạy học hơn 7 tỷ đồng tại thị xã An Khê

Sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng : Cần khuyến khích sản xuất trong nước hơn là nhập khẩu

Trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi Bộ Tài chính…

View More Sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng : Cần khuyến khích sản xuất trong nước hơn là nhập khẩu