Tiêu chí phân loại DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg quy định Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), DN có…

View More Tiêu chí phân loại DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn

Đôn đốc 13 địa phương khẩn trương đề xuất sửa đổi quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương gửi đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy…

View More Đôn đốc 13 địa phương khẩn trương đề xuất sửa đổi quy định cản trở đầu tư, kinh doanh