Hàng hiệu giảm giá sốc, người Sài Gòn xếp hàng dài cả trăm mét tranh nhau mua

Khu vực hàng hiệu giảm giá sốc người mua đông đúc, chen chân không lọt. Bên ngoài, hàng trăm người xếp hàng dài chờ đến…

View More Hàng hiệu giảm giá sốc, người Sài Gòn xếp hàng dài cả trăm mét tranh nhau mua