“Ông bầu” Vũ Khắc Tiệp tố hoa hậu Hải Dương trắng trợn cướp xe Mercedes

Từng rất thân thiết nhưng mới đây, ông bầu Vũ Khắc Tiệp tố hoa hậu Hải Dương ăn cướp trắng trợn chiếc xe Mercedes, hoa…

View More “Ông bầu” Vũ Khắc Tiệp tố hoa hậu Hải Dương trắng trợn cướp xe Mercedes