Chuyên gia: ‘Công nghiệp ô tô Việt Nam 25 năm vẫn ‘giậm chân tại chỗ’

“Nhìn lại 25 năm của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, chúng ta vẫn nằm ở con số 0, thậm chí tăng trưởng dương…

View More Chuyên gia: ‘Công nghiệp ô tô Việt Nam 25 năm vẫn ‘giậm chân tại chỗ’