Đấu thầu tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận): Nhà thầu khó vượt “cửa ải” đánh giá kỹ thuật

Khảo sát từ năm 2016 đến nay cho thấy, hàng chục gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc…

View More Đấu thầu tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận): Nhà thầu khó vượt “cửa ải” đánh giá kỹ thuật