Tổng giám đốc Sabeco: Chúng tôi bị mất thị phần vì đối thủ phát tán tin giả, ác ý

“Những tin giả về Sabeco được phát tán vào hai quý cuối năm 2019 bởi đối thủ cạnh tranh không lành mạnh khiến chúng tôi…

View More Tổng giám đốc Sabeco: Chúng tôi bị mất thị phần vì đối thủ phát tán tin giả, ác ý