Kiến nghị 5 giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nông sản tại Nam Bộ

Tổ công tác 970 đề xuất 5 giải pháp để hỗ trợ sản xuất, cung ứng nông sản tại 19 tỉnh, thành phố Nam Bộ…

View More Kiến nghị 5 giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nông sản tại Nam Bộ

Thành lập Tổ công tác triển khai hiệu quả Cổng thông tin điện tử về các FTA

Sau hơn 7 tháng khai trương Cổng thông tin điện tử Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam (FTAP), Bộ Công Thương đã…

View More Thành lập Tổ công tác triển khai hiệu quả Cổng thông tin điện tử về các FTA