Lo tăng giấy phép “con” trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Đại diện các doanh nghiệp vận tải cho rằng, trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) cần xác định rõ khi nào…

View More Lo tăng giấy phép “con” trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)