Ra mắt nền tảng quản trị “Make in Vietnam” giúp doanh nghiệp chuyển đổi số

Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office vừa được ra mắt. Đây là một trong những nền tảng số “Make in Vietnam” được…

View More Ra mắt nền tảng quản trị “Make in Vietnam” giúp doanh nghiệp chuyển đổi số