Hướng dẫn 12 biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về TT&TT trong thời chuyển đổi số

Bộ TT&TT vừa nhấn mạnh và hướng dẫn triển khai 12 biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về TT&TT trong…

View More Hướng dẫn 12 biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về TT&TT trong thời chuyển đổi số

Dịch vụ OTT xuyên biên giới thu 1.000 tỷ ở Việt Nam, nhưng chưa chịu nộp thuế

Tổng số thuê bao truyền hình trả tiền qua Internet của các nền tảng xuyên biên giới hiện nay, như là Netflix, Apple TV của…

View More Dịch vụ OTT xuyên biên giới thu 1.000 tỷ ở Việt Nam, nhưng chưa chịu nộp thuế