Kết tuần biến động mạnh, người mua vàng lỗ hơn 1,5 triệu đồng/ lượng

Kết thúc tuần đầy biến động, giá vàng trong nước phổ biến giảm 130.000 – 250.000 đồng/lượng Kết thúc tuần đầy biến động, giá vàng trong…

View More Kết tuần biến động mạnh, người mua vàng lỗ hơn 1,5 triệu đồng/ lượng