Phú Yên: Đấu giá 135 lô đất khu nhà ở Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở K2 – K6 đường Hùng Vương

Ngày 27/4, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 135 lô đất ở tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở K2 – K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tài sản do UBND thành phố Tuy Hòa ủy quyền.

Dau Gia Phu Yen

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo đấu giá, các lô đất có diện tích 100 – 190,8 m2/lô. Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 13.711,9 m2. Tổng giá khởi điểm của 135 lô đất là 642,169 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 128,433 tỷ đồng. Các lô đất đấu giá có mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời gian sử dụng lâu dài, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá từ ngày 4/4 đến 17h ngày 24/4/2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 và các quy định pháp luật khác có liên quan; người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013.

Cuộc đấu giá được tổ chức bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào 14h ngày 27/4/2024 tại Hội trường UBND Phường 8, số 192, Lê Thành Phương, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo baodauthau.vn